Rouwen terwijl je werkt

Binnen elke organisatie kunnen medewerkers (opeens) te maken krijgen met verlies. Met het overlijden van dierbaren bijvoorbeeld, maar ook met andere vormen van verlies: een scheiding, het kwijtraken van een baan of de mantelzorg voor een chronisch zieke partner.

Als je jezelf helemaal hebt gegeven in een baan, wie ben je dan nog als je deze kwijtraakt?

Ruimte om te rouwen

Het leven van deze medewerkers is ongevraagd veranderd. Er is iets uit hun handen geglipt wat zij niet kwijt wilden. Hun verdriet gaat samen met gevoelens van onmacht, woede en soms depressiviteit. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Is er ruimte voor rouw? Werk kan voor de rouwende medewerker een afleiding zijn, maar ook een zware belasting. Wie op het werk niet verdrietig mag zijn, loopt een groot risico om ziek te worden.

Impact van verlies

In opdracht van organisaties begeleid ik individuele medewerkers in hun rouwproces. Ik help de medewerker om stil te staan bij de impact van wat hij heeft meegemaakt. Zoals: verlies van identiteit. Als je jezelf helemaal hebt gegeven in een baan, wie ben je dan nog als je deze kwijtraakt? Verlies betekent bovendien vaak dat een verbinding – met werk of een geliefde – verbroken is. Ook het perspectief op de toekomst is definitief veranderd.

Acceptatie van emoties

In mijn begeleiding van rouwende medewerkers vormt (h)erkenning van emoties de basis. Dat geldt voor de ontslagen medewerker die vooral kwaad is, maar ook voor de mantelzorger die uit loyaliteit zijn eigen verdriet niet toestaat. Bij mij krijgt de medewerker ruimte om alle emoties die horen bij zijn verlies te uiten. We staan samen stil bij de thema’s in zijn leven en gaan op zoek naar wat er nodig is om weer een nieuwe verbinding aan te gaan.

Investeren in medewerkers

Aandacht voor verlies loont. Voor medewerkers en organisaties. Onderzoek toont aan dat de juiste verliesbegeleiding ziekteverzuim voorkomt en productiviteit kan doen groeien. De medewerker die de ruimte heeft gekregen om te rouwen, voelt zich meer dan ooit betrokken bij de organisatie waar hij werkt. Verliesbegeleiding kan bovendien leiden tot persoonlijke groei: de medewerker leert niet alleen om los te laten, maar ook om opnieuw verbinding te maken: een belangrijke stap om verder te kunnen gaan met zijn leven.

Houvast om los te laten