Stap voor stap tot jezelf komen

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en ook zijn eigen wijze van rouwen

Mijn werkwijze bestaat in het kort uit de volgende stappen:

  • In mijn gesprekken met de medewerker staat zijn verliesverhaal centraal. Er is ruimte voor de emoties die hierbij vrijkomen.
  • Samen zoeken we verbinding met eerdere verlieservaringen van de medewerker. Wie of wat heeft jou toen geholpen?
  • We onderzoeken wat of wie rust en energie geeft in het huidige (werk)leven. Hierdoor kan de medewerker dicht bij zichzelf blijven wanneer er weer veranderingen plaatsvinden.
  • De medewerker doet oefeningen waarin hij leert om niet samen te vallen met heftige emoties, maar ze wel te kunnen waarnemen en zo nodig te verwoorden.
  • We onderzoeken wat er nodig is om weer opnieuw waarde aan het (werk)leven te geven.

Altijd maatwerk

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen wijze van rouwen. Mijn begeleiding zal daarom altijd maatwerk zijn. Als verliescoach gebruik ik verschillende werkvormen die in samenspraak worden ingezet. Dit kunnen creatieve vormen zijn, zoals het maken van een levenslijn, werken met metaforen, tafel- of vloeropstellingen en focusing- en mindfulness-oefeningen. Naast de gesprekken krijgt de medewerker thuisopdrachten mee om te oefenen en om zich voor te bereiden op het volgende gesprek.

Houvast om los te laten